Benchmarking og KPIer
TSMC hjælper virksomheder med at identificere forbedringsmuligheder i vedligehold og tilgængelighed gennem benchmarking af resultaterne for vedligehold og tilgængelighed.

TSMC tilbyder både en kvalitativ analyse, og en databaseret analyse gennem Solomons RAM Study.

Solomons RAM Study
Solomons RAM Study er et benchmarkingstudie af virksomheders vedligehold og tilgængelighed. Resultatet af at deltage er, at virksomheden får målt sin position for vedligehold og tilgængelighed og får afdækket og kvantificeret sine forbedringsområder.

Solomons RAM Study er for 2014 ændret så virksomheder kan udnytte RAM Study på en abonnementsordning med deltagelse i flere år.
Derved sikrer virksomheden at den kan følge resultatet af de forbedringsaktiviteter, som den igangsætter.

Workshops
For de virksomheder, der ønsker at tage de første skridt imod at få identificeret deres forbedringspotentialer, så tilbyder TSMC en workshops om definition på indikatorer og valg af indikatorer i forhold til strategier, samt Solomons Performance Improvement Workshop – PIW.
Den sidste workshop baserer sig på rigtige data.

PDFRAM Study Brochure
PDFRAM Invitation
PDFRAM articles/case studies