Få erfaringer, metode og proces for ledelse af ældre anlæg.