Opdatering af Global Maintenance Indicators Guidebook – GloMe

efnms Global Metricators

Opdatering af Global Maintenance Indicators Guidebook – GloMe.

01-04-2023

I 2020 udgav den europæiske vedligeholdsforening EFNMS en lærebog med de indikatorer, der er fælles for standarden EN 15341 og de indikatorer, der er udgivet af den amerikanske vedligeholdsforening SMRP.

Lærebogen har et forslag til hvordan vedligeholdsindikatorerne kan benyttes på de enkelte vedligeholdsprocesser.

Siden er der sket opdateringer på standarder, som benyttes i lærebogen GloMe. Derfor skal GloMe opdateres.

Forfatterne til GloMe er derfor i gang med at revidere GloMe. Den opdaterede version forventes at være klar til udgivelse omkring sommerferien.

GloMe benyttes som lærebog for de workshops som EFNMS organiserer i Europa.

Fra dansk side deltager Tom Svantesson, TSMC i revisionen.

GloMe kan anskaffes fra EFNMSs hjemmeside.

Se brochuren for GloMe her!

Virksomhedstilpassede uddannelser indenfor vedligehold og produktion

For de virksomheder, som ønsker at udvikle medarbejdernes kompetence indenfor vedligehold og produktionseffektivitet, tilbyder TSMC virksomhedstilpassede uddannelser. For nogle uddannelsesforløb vil det være muligt, at opnå løntabsgodtgørelse mv.

Kontakt TSMC for en uforpligtende forslag til at udvikle dine medarbejderes kompetencer.

Se vores referencer

TSMC har hjulpet følgende virksomheder med at løse opgaver indenfor produktionseffektivitet og vedligehold