TSMC’s spil og processpil

Skal man lære noget nyt kan man læse en bog eller besøge internettet. Det giver en form for indlæring.
Hos TSMC har vi taget skridtet videre. På TSMC’s kurser, samt til kundernes udvikling, har TSMC udarbejdet forskellige spil, konkurrencer og gamecards til udvikling af arbejdsprocesser.

Her er nogle af TSMCs muligheder:
• TSMCs quizboxspil

TSMC tilbyder 3 danske og et engelsk spil. Quizbox spillenes emner er:
• Reservedelsledelse
• Terminologi
• Kritikaliteten af en fejl

Flyer Quizspil

samt den engelske udgave: “Maintenance and Reliability”.

Den dækker alle 3 emner:

Flyer Quizspil (UK)

Quizboxspillene kan bruges til:
• En breaker på et møde
• Som en sjov konkurrence på et værksteds -/afdelingsmøde
• At få et godt grin før eller efter en pause
• Eller som en julekonkurrence som DDV har arrangeret de seneste 2 år

TSMCs processpil:
TSMCs processpil bruges som en katalysator til at udvikle eller forbedre en af de klassiske vedligeholdsprocesser som eksempelvis:

• ACT – Planlægning og skemalægning af vedligehold
• SPP Reservedelsledelse
• PRV Udvikling af forebyggende vedligeholdsplaner
• MAN Ledelse af vedligeholdsfunktionen
• BUD Budgettering af vedligehold.

Processpillet består af et antal spillekort, enten med en case eller en historie indeholdende en beskrivelse af hvad der sker i det pågældende procestrin.

Processpillet gør det sjovt at arbejde med processerne for vedligehold, og det at medarbejderne har leget med arbejdsprocessen gør at forandringsprocesser blive meget nemmere forankret.

Flyer Processpil