Services – Produkter

TSMC tilbyder en række standardprodukter og ydelser indenfor vedligehold og produktionseffektivitet. TSMC tilbyder naturligvis at sætte en ydelse sammen, der er målrettet mod Dit behov.

Ledelse af ældre anlæg – Managing Ageing Plants

Den hastige teknologiske udvikling gør, at tekniske ledere er udfordret ved fortsat at kunne drifte og vedligeholde ældre bygninger, forsyningsanlæg og produktionsanlæg.

TSMCs proces kan hjælpe virksomheder med at få de rigtige strategier og metoder, der løser udfordringerne med forældelsesstyring for komponenter, strategierne for ældre anlæg samt en udfasningsstrategi for de anlæg, der nærmer sig udfasning.

Preventive Maintenance Optimisation – PMO

Preventive Maintenance Optimisation er en proces til at revidere eksisterende vedligeholdsplaner.

Metoden består af et review på virksomhedens forebyggende vedligeholdsplaner, så virksomheden får de rigtige forebyggende vedligeholdsaktiviteter. Det sker ved at fjerne det overflødige vedligehold, der ikke skaber værdi, og tillægge de aktiviteter, der forhindrer eller begrænser fejl.

Erfaringer 1: PMO experience
Brochurer 2: PMO servicebeskrivelse

Måling af vedligeholdsorganisationens modenhed

Er din organisation reaktiv eller proaktiv? TSMC leverer analyse af vedligeholdsorganisationens modenhed. Analysen måler hvor effektive vedligeholdsprocesserne er implementeret, og hvor godt vedligeholdsorganisationen udfører processerne.

Analysen bruges til at måle udgangspunktet, til at udpege forbedringsområder samt til at styre udviklingen af vedligeholdsorganisationen.

Life Cycle Cost Life Cycle Profit analyser

Life Cycle Cost/Life Cycle Profit (LCC/LCP) er en metode til at give overblik over en investerings fremtidige omkostninger. Ejere af anlæg får gennem en LCC/LCP analyse overblik over et anlægs forventede omkostninger i anlæggets levetid fra projekt til bortskaffelse. Metoden kan desuden benyttes til at belyse økonomien i forskellige investeringsalternativer.

Reliability Centred Maintenance – RCM og Failure Mode Effect and Criticality Analysis – FMECA

RCM og FMECA giver virksomheden dokumentation og beslutningsgrundlag for vedligeholdsindsatsen. Andre resultatet af en RCM/FMECA analyse er reducerede vedligeholdsomkostninger og øget produktionseffektivitet. RCM/FMECAanalyser knytter forbindelsen mellem en teknisk fejl på et anlæg og det tilsvarende produktionstab. RCM/FMECA analyser tilbydes virksomhederne som projektforløb med en indledende uddannelse af virksomhedens medarbejdere.

TSMC har raffineret RCM metoden, så den bliver let tilgængelig for medarbejderne. Det sker bla, ved anvendelse af guidelines for ofte forekommende anlæg.

Se TSMCs erfaringer med RCM her RCM experience

Foranalyser som forberedelse til indførsel af et IT-system til vedligehold

Når en virksomhed skal implementere et IT system til vedligehold, er det afgørende at organisation og medarbejdere er forberedte. Med udgangspunkt i en virksomheds målsætning og nuværende organisation gennemføres foranalyse af eksisterende produktions – og

vedligeholdsorganisation. Foranalysen afsluttes med en implementeringsplan, der indeholder økonomisk kvantificering af mulige forbedringer og en oversigt over nødvendig indsats fra virksomhedens side, samt en plan for implementering af IT system til vedligehold.

TSMC leverer desuden assistance til udarbejdelse af krav til vedligeholdssystem, udbud og udvælgelse af det vedligeholdssystem, der passer bedst til virksomhedens behov.

Implementering af IT-system til vedligeholdsstyring

Implementering af et IT system til vedligeholdsstyring er en opgave, der består af kendskab til det pågældende vedligeholdsprodukt kombineret med erfaring i implementering af vedligeholdsledelse og organisering, samt ledelse af medarbejdere i forandringsprocesser.

TSMC har et detaljeret kendskab til de mest anvendte vedligeholdssystemer, der findes på det danske marked. TSMC er derfor en attraktiv og velkvalificeret samarbejdspartner ved implementering af nyt vedligeholdssystem.

Synlighed og dokumentation indenfor vedligehold – Balanced Scorecard og Nøgletal

For de virksomheder, der benytter ledelsessystemer som Balanced Scorecard og nøgletal kan TSMC hjælpe virksomheden med at udvælge og definere mål indenfor vedligehold, og fremskaffe de data fra vedligeholds – , produktions – og økonomisystemer, der er grundlaget fra nøgletalssystemer og Balanced Scorecard.

Resultatet er større synlighed for vedligehold og motivering af vedligeholdsmedarbejderne, der får målt egen indsat med omgivelsernes resultater.

Desuden leverer TSMC analyse af vedligehold og tilgængelighed via Solomon Associates´ forretningsanalyser.

Mål og strategi for vedligehold

Mål og strategier for vedligehold er den vigtigste forudsætning for, at vedligeholdet kan bidrage til virksomhedens produktionseffektivitet og virksomhedens produktionsresultat. Beskrivelse af politik, mål og strategier for vedligehold er desuden en nødvendig forudsætning for implementering af EDB baseret vedligehold eller andre organisationsændringer.

Resultatet af at definere politik, mål og strategier er, at virksomhedens medarbejdere har mål at arbejde hen imod, og ledelsen har et værktøj, der kan bruges til prioritering af ressourcer.

Datafødsel ved nye anlæg

TSMC hjælper virksomheder med at definere de data, der er nødvendige for at gennemføre et effektivt vedligehold for nye anlæg. Beslutningerne defineres i virksomhedens data – eller vedligeholdsmanual.

Uddannelse indenfor vedligehold

En forbedring indenfor vedligehold forudsætter uddannelse og holdningsbearbejdning af virksomhedens medarbejdere TSMC udvikler og gennemfører kurser og workshops indenfor vedligehold, holdningsbearbejdning, organisering af vedligehold, uddannelse i brug af vedligeholdssystem og de færdighedsorienterede discipliner indenfor vedligehold.

Se TSMCs kursusprogram under kursus

Produktivitetsforbedringer baseret på systematiske forbedringsmetoder

TSMC vil hjælpe dig med at konvertere tab i produktionen til værdiforøgende produktion. Opnåelse af produktivitetsforbedringer ved at reducere produktionsomkostninger og minimere spild er kun mulig gennem systematisk arbejde. Inden for produktivitetsforbedringer vil TSMC hjælpe virksomhederne med at opnå forbedrede produktionsresultat baseret på metoderne TPM (Total Productive Maintenance) eller Up Time.

TSMC tilbyder desuden assistance til at implementere operatørudført vedligehold.

Kontraktforhold ved outsoucing og service management

Hvis en organisation vælger at udbyde eller outsource vedligehold til serviceentreprenører, er det vigtigt at organisationen får definere sine krav til produktet og sikre sig at den ikke køber katten i sækken. TSMC kan assistere såvel kunder som udførende med udarbejdelse af kravspecifikation til leverance og etablering af kontraktgrundlag mellem kunde og leverandør. Kontrakten bygges op som funktionskontrakt, der er det fundament, der udvikler både kundens og leverandørens organisation.

Se vores referencer

TSMC har hjulpet følgende virksomheder med at løse opgaver indenfor produktionseffektivitet og vedligehold